For at vi skal kunne produsere ditt formstøpte øreprodukt trenger vi en avstøpning av dine ører. Dette kan du gjøre over hele landet, og du finner en oversikt over våre mest brukte samarbeidspartnere på denne siden. Du avtaler pris for avstøpningen direkte med en av våre samarbeidspartnere, og sender deretter dette til oss for produksjon av dine formstøpte ørepropper.

Nord

Hørselshjelpen Finnmark – Kirkenes
Tlf: 45116578

Karasjok spesialistsenter
Tlf: 78466000

Finnmarkssykehuset Hammerfest
Tlf: 78421000

Spesialistlegesenteret i Alta
Tlf: 78483900

Ishavsklinikken Tromsø
Tlf: 77662121

Hørselsentralen i Tromsø
Sykehusveien 38

Midt

Hørselslaben AS
Wesselsvei 90
7502 Stjørdal
Tlf: 74828380

Bybroen hørselshjelp AS
Vår frues gate 2
7013 Trondheim
Tlf: 73505062

St. Olavs Hospital
Avd. Røros Sykehus
Tlf: 72823300

Hørselssenteret AS – Levanger
Tlf: 74013200

Hørsel-Klinikken Namdal AS
Namsos
Tlf: 74272940

Høresentralen i Molde
Parkveien 84
6407 Molde
Tlf: 71122735

Øst

HØR Ullevål Stadion
Sognsveien 75 F
0855 Oslo
Tlf: 23 89 87 15
Mail: audiograf@hoer.no

HØR Frogner
Aleris, Frederik Stangs gt 11-13
0264 Oslo
Tlf: 23 89 87 15
Mail: audiograf@hoer.no

Sonova Norway
Tlf: 96098600

Hørsel i sentrum
Tlf: 22476970

Røa ØNH
Tlf: 22131500

Ullensaker ØNH – Jessheim
Tlf: 63979330

Lillestrøm ØNH
Tlf: 63849010

Ski ØNH
Tlf: 64856120

Drøbak ØNH
Tlf: 64905920

Lillehammer ØNH
Tlf: 61054480

Høresentralen sykehuset innlandet HF
Kongsvinger
Tlf: 91506200

Lilleeng Helsepark
Lilleengveien 8
3. etasje inngang A
1523 Moss
Tlf: 92800081

ØNH-klinikken
Rosenvingesvei 8
1523 Moss
Tlf: 69202150

Kullberg ØNH
Dyvendalsveien 13c
Halden
Tlf: 69211600

Vest

Sunnhordaland ØNH-senter
Atle-Kristian Søreide
Osen 2 5411 Stord
Tlf: 53411622

Optikus Martin O. Nielsen
Tlf: 55310680

Bergen Øre-Nese-Hals AS
Christian Michelsens gate 4
5012 Bergen

Tlf: 55208090
E-post: post@bergenonh.nhn.no
Web: http://bergenonh.no/

Sør

Sandefjord helsepark
Tlf: 33463916

Hørselsentralen i Arendal
Sykehusveien 1
4838 Arendal
Tlf – 37014540
epost – postmottak@sshf.no

Atle Guldvig ØNH
Eigersund sykehus
Tlf: 51512084

Starkey Norway
Auglendsdalen 81
4017 Stavanger