PROPPEANBUD – SPESIALSORTIMENTET

Som kjent er Hørselslaben AS på Stjørdal blitt tildelt anbud Generiske ørepropper i spesialsortimentet. Nå er rammeavtalen med staten v/NAV underskrevet og f.o.m 1. nov 2019 skal propper som sorterer under spesialsortiment sendes oss. Tidligere ble spesialsortimentet assosiert med legeringer, pynt og keramiske produkter. Dette er ikke tilfellet i dag.

Definisjonen er som følger: – Barn under 18 år og/eller Personer med minst 60 dB nedsatt hørsel luftledning terskel ved 500,1000 og 2000 Hz, ved mekaniske tap settes grensen til 40 dB luft/ben-gap ved samme frekvensene og/eller Radikalopererte/mastoidektomerte.

Ta kontakt med oss direkte hvis det er spørsmål om anbudet.

Fargekart

Dekorsymbol

Rekvisisjon

Forklaring

For å benytte vårt rekvisisjonsskjema finnes det flere metoder for å fylle ut nødvendig info.

Først må du trykke på bilde eller knappen under for å åpne skjema i egen fane.

Alternativ 1

Trykk på «last ned» symbol og du kan lagre skjema, uten innhold på din PC. Du kan deretter fylle ut skjema på PC for deretter å skrive ut eller lagre og sende til oss pr e-post.

Alternativ 2

Fyll ut skjema som dukker opp i din nettleser. Når du er ferdig trykker du på «skriv ut» symbolet. Du kan da sende det ferdig utfylte skjemaet direkte til din skriver. I tillegg til dette kan du velge «Lagre som PDF». Du vil da lagre et ferdig utfylt skjema til din PC, som du da kan skrive ut og/eller sende til oss på e-post.

Åpne rekvisisjonsskjema